Särskilda villkor

Far Travels AB särskilda villkor

Far Travels AB:s särskilda villkor kompletterar och i vissa punkter ersätter Allmänna villkor.

1.  Anmälningsavgift/betalning

Anmälningsavgiften varierar beroende på resmål från 2.000 - 5.000 SEK/person. Anmälningsavgiften faktureras och skall vara bankgiro 5061-3439 tillhanda inom 14 dagar efter bokandet av resan. Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 40-50 dagar före avresa. Valutareglering för slutbetalning kan förekomma och anges i så fall i resebeskrivningen.

Gruppresorna kan ställas in om inte minimiantalet (16) deltagare per resmål är uppnått 45 dagar före avresa, och hela det inbetalade beloppet återbetalas till resenären.

2. Flyg

Resenären bokar och betalar själv flygbiljett till resans startpunkt enligt anvisning från Far Travels AB. Skulle resenärens flyg av någon anledning bli försenat till startpunkten, så hjälper Far Travels AB lokalansvarige agent resenären att komma ifatt resesällskapet. Kostnaden för denna service betalas av resenären. Till vissa resmål ingår flygbiljett i resans totalpris vilket då tydligt framgår i vad priset inkluderar.

3. Ändringar i resans genomförande

Dagsprogrammen för våra rundresor är i viss mån preliminära. Resorna planeras mer än ett år före genomförande. Omständigheter som inställda, försenade eller överbokade hotell, flyg eller tåg, utflyktsmål som är stängda, gårdsbesök och andra studiebesök som måste ställas in på grund av djursjukdomar, ägarbyte, trafikkaos, oväder eller andra oförutsedda händelser, kan göra att ändringar i programmet blir nödvändiga. Far Travels AB har dock som ambition att alltid försöka kompensera resenärerna med andra arrangemang. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

4. Avbeställning

Resenären har rätt att avboka resan enligt följande:

Ersätter punkterna 3.1.1 – 3.1.4 i De allmänna resevillkoren

  • vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresan återbetalas det inbetalade beloppet med undantag för anmälningsavgiften.
  • vid avbeställning senare än 50 dagar men tidigare än 31 dagar före avresan är avbeställningskostnaden 75 % av resans pris 
  • vid avbeställning senare än 30 dagar före avresa och fram till avresa är avbeställningskostnaden 100 % av resans pris.
  • Vid avbokning utbetalar Far Travels AB det inbetalade beloppet med avdrag för avbeställningskostnader enligt ovan.

Avbeställning görs skriftligt till Far Travels på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller brev.

5. Resenärens skyldighet

Försäkring: Att ha en försäkring som ger ett heltäckande reseskydd. Vi reser i främmande länder, gör besök på gårdar och anläggningar där risk- och säkerhetstänkandet inte alltid lever upp till vår standard. Det är därför viktigt att du har en reseförsäkring som gäller oavsett aktivitet och att du själv är ansvarig för eventuella skador du kan drabbas av under resan. Försäkringen skall också täcka hemtransport om du skulle bli allvarligt sjuk. 

Pass: Att ha kontrollerat så passet är giltigt minst 6 månader efter resans slut och att eventuella viseringar är giltiga. 

Vaccinationer: Att ha utfört aktuella vaccinationer i de fall detta krävs för inresa. Kontakta din lokala vaccinationsklinik.

6. Reklamationer

Eventuella reklamationer eller klagomål skall i första hand göras direkt till färdledaren, så rättelse kan ske på plats. I annat fall skall skriftlig anmälan göras till Far Travels AB inom 30 dagar efter resans slut.