Resegaranti

Resegaranti

Far Travels startade 2002 och har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiets förfogande. Ansvarsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Ansök om ersättning ur resegarantin

Med vänlig hälsning

Kammarkollegiet, Offentligrättsliga enheten